Viceprezidentom ALeP pre vzdelávanie sa stal profesor Novák

Viceprezidentom, ktorý bude v rámci leteckej asociácie zastrešovať oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, sa stal profesor Andrej Novák.

Cieľom ALeP je posilniť spoluprácu súkromného sektora so vzdelávacími inštitúciami a odbornými organizáciami. Na Slovensku potrebujeme výrazne prepojiť vzdelávanie s potrebami trhu a praxe s zvýšiť kapacity kvalifikovanej pracovnej sily vo všetkých oblastiach leteckého priemyslu.

Profesor Novák pôsobí od roku 2016 ako vedúci Katedry leteckej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline, kde zároveň garantuje inžiniersky študijný programu Technológia údržby lietadiel, v študijnom odbore Doprava. V rokoch 2012 – 2016 tiež pôsobil ako riaditeľ Centra excelencie pre leteckú dopravu a v rokoch 2004 – 2012 ako prodekan pre zahraničné vzťahy na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike zabezpečovacej leteckej techniky v oblastiach moderných telekomunikačných systémov a systémov pre letové overovanie leteckých pozemných zariadení.

Je garantom a spolugarantom viacerých medzinárodných projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Pôsobí taktiež ako hosťujúci profesor na Lublin University of Technology (2015 – 2018), Warsaw University of Technology, Faculty of Transport (2009 – 2015), University of Glasgow (2007 – 2008) a je členom vedeckej rady FD ČVUT v Prahe a VŠO Praha.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *