skrátene ALeP je profesijným združením slovenských spoločností, ktoré pôsobia v oblasti leteckého alebo kozmického priemyslu.

Spoločne za budúcnosť slovenského letectva 

ALeP vznikol, aby integroval, zastupoval a ochraňoval záujmy slovenských podnikateľov v letectve. Pracujeme na vytváraní optimálnych podmienok pre podnikateľskú činnosť a zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenského letectva.

Zameriavame sa na riešenia v 3 oblastiach