FIREMNÉ DNI o leteckom priemysle

Ministerstvo zahraničných vecí Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic zaviedlo cyklus podujatí pod názvom Firemné dni určené ekonomickým diplomatom. Ide o online meetingy, v rámci ktorých …

Nerastné suroviny a letectvo?

Nerastné suroviny sú pre hospodárstvo celej EÚ nenahraditeľné, a to najmä v strategických odvetviach ako sú obnoviteľné zdroje energie, digitálne technológie, obrana a letectvo. Európska únia prijala začiatkom mája zákon o kritických nerastných surovinách …