Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky (ALeP SR) je nezávislá, nepolitická, dobrovoľná a otvorená profesijná organizácia združujúca právnické osoby, so sídlom na území Slovenskej republiky, do ktorých predmetu činnosti patria rôzne oblasti leteckého a kozmického priemyslu alebo chcú na udržateľnom rozvoji týchto odvetví participovať.