Od toho stať sa súčasťou asociácie, ktorá pracuje na rozvoji a v prospech slovenského leteckého priemyslu Vás delí len pár krokov.

Členom ALeP  sa môže stať každá právnická osoba, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi ALeP.

Postup:

  • Vyplňte písomnú prihlášku (docx. verzia)
  • Priložte 2 prílohy: (1) výpis z ORSR alebo iného relevantného registru (2) profil Vašej spoločnosti
  • Prihlášku spolu s prílohami pošlite na email: office@alep.sk

Do 7 pracovných dní Vám príde vyrozumenie o prijatí za člena AleP.

Uhraďte členský príspevok.

Informácia o ochrane a spracovaní osobných údajov