Výhody členstva

Prístup k aktuálnym informáciám.

Možnosť podieľať na tvorbe legislatívy a vyjadrovať k dôležitým procesom, ktoré ovplyvňujú aj Váš biznis.

Interakcia s kľúčovými stakeholdermi.

Príležitosť expandovať na zahraničné trhy.

Networking a kontakt s ďalšími podnikateľmi a firmami.

Šanca zviditeľniť svoj biznisový príbeh.

Možnosť podieľať sa na budovaní moderného a konkurencieschopného vzdelávania.

Účasť na eventoch, konferenciách a projektoch pod záštitou ALeP.

A v neposlednom rade …. pomôžete zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.