Nerastné suroviny a letectvo?

Nerastné suroviny sú pre hospodárstvo celej EÚ nenahraditeľné, a to najmä v strategických odvetviach ako sú obnoviteľné zdroje energie, digitálne technológie, obrana a letectvo.

Európska únia prijala začiatkom mája zákon o kritických nerastných surovinách (CRM Act), ktorí má zabezpečiť prístup k bezpečným a udržateľným dodávkam kritických nerastných surovín. Na pomoc tomuto zámeru zriadila EÚ špeciálnu komisiu European Critical Raw Materials Board, ktorej členom je, okrem zástupcov Ministerstva hospodárstva SR,  aj náš predseda Dozornej rady Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Čo to znamená pre Slovensko?

V súčasnosti sú kompetencie v oblasti nerastných surovín roztrieštené na viacerých rezortov. Slovensko má preto povinnosť do troch mesiacov určiť alebo zriadiť jednu inštitúciu, ktorá bude ako jediná zodpovedá za celú oblasť a bude riadiť a dohliadať na využívanie nerastných surovín v krajine.

„Letecký priemysel a kritické nerastné suroviny sú úzko prepojené, pretože výroba lietadiel a ich komponentov vyžaduje množstvo špecifických materiálov, ktoré patria medzi kritické nerastné suroviny. Na Slovensku sa nachádza napríklad volfrám, molybdén, antimón a kobalt,“ spresnil prof. Cehlár.

S narastajúcim trendom elektrifikácie lietadiel, najmä v oblasti malých letúnov a dronov, sú kritické suroviny ako lítium, kobalt a nikel kľúčovými komponentami pre výrobu lítium-iónových batérií, ktoré sú hlavnými zdrojmi energie pre elektrické lietadlá.

„Letecký priemysel je závislý na globálnom dodávateľskom reťazci kritických nerastných surovín, čo znamená, že geopolitické faktory a dostupnosť týchto materiálov môžu výrazne ovplyvniť výrobu a prevádzku lietadiel,“ doplnil Roman Danda, prezident Asociacie leteckeho priemyslu.

Vzhľadom na tieto prepojenia je dôležité, aby letecký priemysel mal zabezpečený prístup k potrebným kritickým nerastným surovinám a aby sa zároveň zameriaval na udržateľné a efektívne využívanie týchto zdrojov. „Pre našu Asociáciu leteckého priemyslu je preto veľmi dôležité, že máme svojho zástupcu v tejto, pre surovinovú budúcnosť kľúčovej, komisii,” uzavrel prezident Danda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *