Spájame sa pre lepšiu budúcnosť slovenského leteckého priemyslu

Bratislava, 16. októbra – Zastaralá národná legislatíva, absentujúca inštitucionálna podpora, nedostatok financovania, nereflektovanie potrieb trhu vo vzdelávaní alebo neriešenie dronovej problematiky. To je len zlomok zo širokej škály problémov a prekážok, ktoré trápia civilné letectvo a letecký priemysel na Slovensku.

Za posledné 3 roky sa ministerstvo dopravy pokúsilo prijať nový Letecký zákon, ktorého súčasná podoba platí na Slovensku už viac 25 rokov a vo veľkej miere zaostáva v riešení mnoho oblastí, ktoré vývoj a inovácie do letectva priniesli.

Napriek tomu, že potreba prispôsobiť právne rámce a pravidlá požiadavkám súčasnosti a nevyhnutnosť zapracovať novinky EÚ legislatívy je viac ako alarmujúca, nový letecký zákon sa nepodarilo prijať. Národnou radou SR neprešiel už v prvom čítaní.

Naďalej tak zostávajú problémy a potreby civilného letectva zo strany štátu bez povšimnutia a neriešené. Na ministerstve dopravy dokonca došlo k zlúčeniu sekcie civilného letectva
so sekciou vodnej dopravy, čím sa ešte viac zužuje pole pôsobnosti a celkovo aj znižuje význam civilného letectva na národnej úrovni.

Nielen tieto skutočnosti dali impulz pre vznik Asociácie leteckého priemyslu Slovenskej republiky, skrátene ALeP SR. Iniciatívu založiť leteckú asociáciu na seba prebrali Letisko Bratislava, Technická univerzita v Košiciach (konk. Fakulta BERG) a spoločnosť TECHNISERV. ALeP SR je profesijným združením slovenských spoločností, ktoré pôsobia v oblasti leteckého alebo kozmického priemyslu.

Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika, Ing. Dušana Keketiho ide o jedinečnú platformu leteckého priemyslu: „Letectvo má na Slovensku bohatú históriu. Oceňujem, že sa spája viacero strán na jednej úrovni. Vznikne tak jednotný hlas odborníkov, vzdelávacích inštitúcii či spoločností priamo z tejto oblasti. Spoločne sa vieme vyjadrovať k dôležitým témam a vytvoriť priestor na konštruktívnu diskusiu a nájsť potrebné riešenia v jednotlivých oblastiach leteckého priemyslu.“

Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky má ambíciu posunúť slovenské civilné letectvo do nových výšin.

„Neaktuálna alebo neexistujúca legislatíva, takmer nulová podpora na poli exportného uplatnenia a nedostatok absolventov a mladých ľudí, ktorý by zodpovedali potrebám trhu, sú hlavné motívy, ktoré nás viedli k tomu začať spájať sily a nebojím sa povedať, že priam od základov budovať jednak povedomie o leteckom priemysle na Slovensku, ale najmä právne a inštitucionálne štandardy zodpovedajúce 21. storočiu,“ uviedol Roman Danda, prezident Asociácie leteckého priemyslu SR.

ALeP SR si kladie za cieľ napomáhať nadväzovaniu spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni, prispievať k zavádzaniu inovácií, zdieľaniu znalostí medzi partnermi v spriaznených odvetviach a celkovo preklenúť priepasť medzi akademickou sférou a priemyslom, aby slovenské civilné letectvo bolo schopné čo najlepšie napredovať. Tento zámer podčiarkuje aj zapojenie Technickej univerzity v Košiciach.

„Verím, že prostredníctvom našich inovatívnych výskumných a technologických metód, najmä v oblasti využívania dronov a ich aplikácii v kontexte nerastných surovín, môžeme významne prispieť nielen k ekonomickému rastu, ale aj k udržateľnému rozvoju leteckého priemyslu v našej krajine,“ uzavrel prof. Cehlár, dekan fakulty BERG a predseda Dozornej rady Asociácie leteckého priemyslu SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *