O asociácii

Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky je nezávislá, apolitická, dobrovoľná a otvorená profesijná organizácia združujúca právnické osoby, so sídlom na území Slovenskej republiky, do ktorých predmetu činnosti patria rôzne oblasti leteckého a …